БҮХ ХУВААРЬ

Scores.mn систем бүртгэлтэй явагдаж буй тэмцээнүүдийн тоглолтын хуваарь болон үр дүнгийн нэгдсэн мэдээллийн сан.

ХУВААРЬ, ҮР ДҮН нэгдсэн мэдээлэл

ОгнооТоглолтArticle
O.G ТАНДЕРС - МӨНХ ГОВИЙН ХҮРД
УВС ТЭМҮҮЛЭЛ - ХӨВСГӨЛ
СКАЙ БОЛЛ - ЛОГАРИФМ ТАЙТАНС
ДОРНОГОВЬ АЙРАГ - КЕНГУРУУ
141-Р СУР - ЗАЛУУ МОНГОЛ 50
СЭЛЭНГЭ СПОРТ СУР - ДОРНОГОВЬ КВАНТ
БЭСТ КЛУБ - УЛААНБААТАР
БАГАНУУР ГҮН ГАЛУУТАЙ - ӨВӨРХАНГАЙ ЯЛАЛТ
ДОРНОД ХУРДАТГАЛ - ХӨВСГӨЛ
ХОВД МХЗ - 84-Р СУР
GOATS - O.G ТАНДЕРС
84-Р СУР - БАЯНХОНГОР БТСГ
ХӨВСГӨЛ - БАЯНГОЛ ӨРГӨӨ
ТОП АМЖИЛТ - УВС ТЭМҮҮЛЭЛ
ЗАЛУУ МОНГОЛ 50 2 - СКАЙ БОЛЛ
ХӨВСГӨЛ ЭДЦС - ХИЛЧИН
ИХХЭТ МАНДАЛ - ДОРНОГОВЬ АЙРАГ
BB UNLIMITED 5 - МӨНХ ГОВИЙН ХҮРД
ГАА БУГАТ - ИХ БОГД
УЛААНБААТАР - ЗАЛУУ МОНГОЛ 50
НОЁН - СЭЛЭНГЭ СПОРТ СУР
141-Р СУР - БЭСТ КЛУБ
СЭЛЭНГЭ ХЭРХ - ОРЧЛОН ФАЛКОНС
УЛААНБААТАР - АЛТАЙ ХАЛИУН
СҮХБААТАР ШИНЭ ҮЕ - ДОРНОД ХУРДАТГАЛ
115 GOLDEN BALL - ХОВД МХЗ
МӨНХ ГОВИЙН ХҮРД - GOATS
GOATS – U17 ЭР - ДОРНОД ХУРДАТГАЛ - U17 ЭР
Z2 - НОЁН - U17 ЭР
СЭЛЭНГЭ СПОРТ СУР – U17 ЭР - СКАЙ БОЛЛ - U17 ЭР
ӨМНӨГОВЬ 7-Р СУР – U17 ЭР - СЭЛЭНГЭ ХЭРХ - U17 ЭР
ХИЛЧИН – U17 ЭМ - F2
F1 - 141-Р СУР - U17 ЭМ
ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
УЛААНБААТАР ФИНИКС - ХИЛЧИН
ЭНАГУРЭ - ХОББИ ЭЙС
ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ХИЛЧИН
УЛААНБААТАР ФИНИКС - ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС
ЭНАГУРЭ - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМ
ХОББИ ЭЙС - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - УЛААНБААТАР ФИНИКС
ХИЛЧИН - ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС
ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ХОББИ ЭЙС
ЭНАГУРЭ - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС - ЭНАГУРЭ
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ХОББИ ЭЙС
УЛААНБААТАР ФИНИКС - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМ
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ХИЛЧИН
ХОББИ ЭЙС - ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС
ЭНАГУРЭ - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
УЛААНБААТАР ФИНИКС - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ
ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ХИЛЧИН
ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМ
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
УЛААНБААТАР ФИНИКС - ЭНАГУРЭ
ХИЛЧИН - ХОББИ ЭЙС
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС
ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ
УЛААНБААТАР ФИНИКС - ХОББИ ЭЙС
ХИЛЧИН - ЭНАГУРЭ