Fixtures & Results

Scores.mn систем бүртгэлтэй явагдаж буй тэмцээнүүдийн тоглолтын хуваарь болон үр дүнгийн нэгдсэн мэдээллийн сан.

ХУВААРЬ, ҮР ДҮН нэгдсэн мэдээлэл

ОгнооТоглолтЦаг/Үр дүнArticle
НАТУР МЕД - RKH
ХЭНТИЙ - ДОКТОРС
ХИЛЧИН - АРАНЗАЛ
АВРАГЧ - КАПИТРОН
ХЭНТИЙ - RKH
КАПИТРОН - ХИЛЧИН
АВРАГЧ - АРАНЗАЛ
ДАРХАН - НАТУР МЕД
RKH - ХИЛЧИН
ӨМНӨГОВЬ - АВРАГЧ
АРАНЗАЛ - НАТУР МЕД
ХЭНТИЙ - ХАСУ
КАПИТРОН - ДАРХАН
ХАСУ - RKH
ДАРХАН - АРАНЗАЛ
ӨМНӨГОВЬ - НАТУР МЕД
КАПИТРОН - ДОКТОРС
АВРАГЧ - ХИЛЧИН
ХЭНТИЙ - КАПИТРОН
ХАСУ - СҮХБААТАР
ХИЛЧИН - НАТУР МЕД
ӨМНӨГОВЬ - ДАРХАН
ДОКТОРС - АРАНЗАЛ
RKH - АВРАГЧ
ДОКТОРС - ӨМНӨГОВЬ
СҮХБААТАР - RKH
НАТУР МЕД - АВРАГЧ
КАПИТРОН - ХАСУ
ХИЛЧИН - ДАРХАН
АРАНЗАЛ - ХЭНТИЙ
НАТУР МЕД - ХАСУ
ХЭНТИЙ - ӨМНӨГОВЬ
ХИЛЧИН - СҮХБААТАР
RKH - ДАРХАН
КАПИТРОН - АРАНЗАЛ
ХАСУ - ДОКТОРС
АРАНЗАЛ - ӨМНӨГОВЬ
СҮХБААТАР - ДАРХАН
НАТУР МЕД - ДОКТОРС
ХАСУ - ХИЛЧИН
АВРАГЧ - ХЭНТИЙ
СҮХБААТАР - ӨМНӨГОВЬ
ӨМНӨГОВЬ - КАПИТРОН
ХАСУ - АВРАГЧ
АРАНЗАЛ - RKH
НАТУР МЕД - ХЭНТИЙ
ДОКТОРС - СҮХБААТАР
АВРАГЧ - ДАРХАН
ХАСУ - АРАНЗАЛ
СҮХБААТАР - ХЭНТИЙ
НАТУР МЕД - КАПИТРОН
RKH - ДОКТОРС
ӨМНӨГОВЬ - ХАСУ
ХЭНТИЙ - ХИЛЧИН
Докторс - Дархан
Аранзал - Сүхбаатар
НАТУР МЕД - СҮХБААТАР
АВРАГЧ - ДОКТОРС
ХАСУ - ДАРХАН
ХИЛЧИН - ӨМНӨГОВЬ
ӨМНӨГОВЬ - RKH
СҮХБААТАР - АВРАГЧ
ДОКТОРС - ХИЛЧИН
ДАРХАН - ХЭНТИЙ
ХИЛЧИН - ДАРХАН
ӨМНӨГОВЬ - ХАСУ
ДОКТОРС - НАТУР МЕД
ХЭНТИЙ - АВРАГЧ
ХЭНТИЙ (1-1) АВРАГЧ
ӨМНӨГОВЬ (2-0) ХАСУ
ХИЛЧИН (1-1) ДАРХАН
АЛЬФАМЕД ДОКТОРС - НАТУР МЕД НОЁН
ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - ДАРХАН
АВРАГЧ (1-1) ХЭНТИЙ
ДОКТОРС (1-1) НАТУР МЕД
ДАРХАН (1-1) ХИЛЧИН
Өмнөговь - Натур мед
Дархан - Аврагч
Дархан - Аврагч
Өмнөговь - Натур мед
Өмнөговь - Дархан
Натур мед - Аврагч
Дархан - Өмнөговь
Аврагч - Натур мед
Натур Мед - Аврагч
УЗБЕКИСТАН - САУДЫН АРАБ
КИРГИЗСТАН - МОНГОЛ
МОНГОЛ - САУДЫН АРАБ
КИРГИЗСТАН - УЗБЕКИСТАН
УЗБЕКИСТАН - МОНГОЛ
САУДЫН АРАБ - КИРГИЗСТАН
Тоглолт
Тоглолт
МОНГОЛ - УЗБЕКИСТАН
Тоглолт