МВЗХ-U21-Үр дүн

Монголын Волейболын залуучуудын холбооны “U21 аварга шалгаруулах тэмцээн”-ий тоглолтын үр дүн.

Үр дүн

0 - 2
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

ЭРЭГТЭЙ АВАРГА

2 - 1
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

ЭРЭГТЭЙ ХҮРЭЛ

2 - 0
U21 АШТ - Эмэгтэй
МЖ Спорт төв

ЭМЭГТЭЙ ХҮРЭЛ

0 - 2
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

ЭРЭГТЭЙ ХАГАС ШИГШЭЭ - 2

0 - 2
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

ЭРЭГТЭЙ ХАГАС ШИГШЭЭ - 1

2 - 0
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

ХЭНТИЙ U21 – ЭР - БАЯНХОНГОР U21 - ЭР

2 - 0
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

ӨМНӨГОВЬ U21 – ЭР - МУБИС НОЁН U21 - ЭР

0 - 2
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 – ЭР - ЭРЧИМ U21 - ЭР

1 - 2
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

МИНЖИТ БУЛГАН U21 – ЭР - ТЭНҮҮН-ОГОО U21 - ЭР

0 - 2
U21 АШТ - Эмэгтэй
МЖ Спорт төв

ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 – ЭМ - ХАШХАН U21 - ЭМ

0 - 2
U21 АШТ - Эмэгтэй
МЖ Спорт төв

141-Р СУРГУУЛЬ U21 – ЭМ - ГОЛДЕН БОЛЛ U21 - ЭМ

0 - 2
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

МУБИС НОЁН U21 – ЭР - ХЭНТИЙ U21 - ЭР

2 - 0
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

ТЭНҮҮН-ОГОО U21 – ЭР - ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 - ЭР

2 - 0
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

ӨМНӨГОВЬ U21 – ЭР - БАЯНХОНГОР U21 - ЭР

2 - 1
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

МИНЖИТ БУЛГАН U21 – ЭР - ЭРЧИМ U21 - ЭР

0 - 2
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

МУБИС НОЁН U21 – ЭР - БАЯНХОНГОР U21 - ЭР

2 - 0
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

ХЭНТИЙ U21 – ЭР - ӨМНӨГОВЬ U21 - ЭР

1 - 2
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

ТЭНҮҮН-ОГОО U21 – ЭР - ЭРЧИМ U21 - ЭР

0 - 2
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 – ЭР - МИНЖИТ БУЛГАН U21 - ЭР

0 - 2
U21 АШТ - Эмэгтэй
МЖ Спорт төв

ДХИС U21 – ЭМ - ХИЛЧИН U21 - ЭМ

2 - 0
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

ӨМНӨГОВЬ U21 – ЭР - ЭТҮГЭН U21 - ЭР

0 - 2
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

СИМА U21 – ЭР - ЭРЧИМ U21 - ЭР

2 - 1
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

МУБИС НОЁН U21 – ЭР - ИХ ЗАСАГ U21 - ЭР

2 - 0
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

ТЭНҮҮН-ОГОО U21 – ЭР - RKH U21 - ЭР

2 - 0
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

ХЭНТИЙ U21 – ЭР - ЗОХИОМЖ U21 - ЭР

2 - 1
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 – ЭР - ШИНЖИДАЙ U21 - ЭР

0 - 2
U21 АШТ - Эмэгтэй
МЖ Спорт төв

ГОЛДЕН БОЛЛ U21 – ЭМ - ХАШХАН U21 - ЭМ

0 - 2
U21 АШТ - Эмэгтэй
МЖ Спорт төв

141-Р СУРГУУЛЬ U21 – ЭМ - ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 - ЭМ

2 - 0
U21 АШТ - Эмэгтэй
МЖ Спорт төв

ЭТҮГЭН U21 – ЭМ - ДХИС U21 - ЭМ

2 - 1
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

МИНЖИТ БУЛГАН U21 – ЭР - ӨМНӨГОВЬ U21 - ЭР

2 - 1
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

БАЯНХОНГОР U21 – ЭР - СИМА U21 - ЭР

0 - 2
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

RKH U21 – ЭР - ИХ ЗАСАГ U21 - ЭР

2 - 1
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

ТЭНҮҮН-ОГОО U21 – ЭР - МУБИС НОЁН U21 - ЭР

2 - 1
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

ШИНЖИДАЙ U21 – ЭР - ЗОХИОМЖ U21 - ЭР

0 - 2
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 – ЭР - ХЭНТИЙ U21 - ЭР

2 - 0
U21 АШТ - Эмэгтэй
МЖ Спорт төв

ГОЛДЕН БОЛЛ U21 – ЭМ - ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 - ЭМ

0 - 2
U21 АШТ - Эмэгтэй
МЖ Спорт төв

141-Р СУРГУУЛЬ U21 – ЭМ - ХАШХАН U21 - ЭМ

0 - 2
U21 АШТ - Эмэгтэй
МЖ Спорт төв

ЭТҮГЭН U21 – ЭМ - ХИЛЧИН U21 - ЭМ

2 - 0
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

МИНЖИТ БУЛГАН U21 – ЭР - ЭТҮГЭН U21 - ЭР

2 - 0
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

БАЯНХОНГОР U21 – ЭР - ЭРЧИМ U21 - ЭР

0 - 2
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

RKH U21 – ЭР - МУБИС НОЁН U21 - ЭР

2 - 1
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

ТЭНҮҮН-ОГОО U21 – ЭР - ИХ ЗАСАГ U21 - ЭР

0 - 2
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

ШИНЖИДАЙ U21 – ЭР - ХЭНТИЙ U21 - ЭР

2 - 1
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 – ЭР - ЗОХИОМЖ U21 - ЭР