МВЗХ-U21-Үр дүн

Монголын Волейболын залуучуудын холбооны “U21 аварга шалгаруулах тэмцээн”-ий тоглолтын үр дүн.

(47)
0 - 2
U21 АШТ - Эрэгтэй

ЭРЭГТЭЙ АВАРГА

(45)
2 - 1
U21 АШТ - Эрэгтэй

ЭРЭГТЭЙ ХҮРЭЛ

(45)
0 - 2
U21 АШТ - Эмэгтэй

ЭМЭГТЭЙ АВАРГА

(44)
2 - 0
U21 АШТ - Эмэгтэй

ЭМЭГТЭЙ ХҮРЭЛ

(43)
0 - 2
U21 АШТ - Эрэгтэй

ЭРЭГТЭЙ ХАГАС ШИГШЭЭ - 2

(42)
0 - 2
U21 АШТ - Эрэгтэй

ЭРЭГТЭЙ ХАГАС ШИГШЭЭ - 1

(41)
2 - 0
U21 АШТ - Эмэгтэй

ЭМЭГТЭЙ ХАГАС ШИГШЭЭ - 2

(40)
2 - 0
U21 АШТ - Эмэгтэй

ЭМЭГТЭЙ ХАГАС ШИГШЭЭ - 1

(39)
2 - 0
U21 АШТ - Эрэгтэй

ХЭНТИЙ U21 – ЭР - БАЯНХОНГОР U21 - ЭР

(38)
2 - 0
U21 АШТ - Эрэгтэй

ӨМНӨГОВЬ U21 – ЭР - МУБИС НОЁН U21 - ЭР

(37)
0 - 2
U21 АШТ - Эрэгтэй

ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 – ЭР - ЭРЧИМ U21 - ЭР

(36)
1 - 2
U21 АШТ - Эрэгтэй

МИНЖИТ БУЛГАН U21 – ЭР - ТЭНҮҮН-ОГОО U21 - ЭР

(27)
0 - 2
U21 АШТ - Эмэгтэй

ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 – ЭМ - ХАШХАН U21 - ЭМ

(26)
0 - 2
U21 АШТ - Эмэгтэй

141-Р СУРГУУЛЬ U21 – ЭМ - ГОЛДЕН БОЛЛ U21 - ЭМ

(35)
0 - 2
U21 АШТ - Эрэгтэй

МУБИС НОЁН U21 – ЭР - ХЭНТИЙ U21 - ЭР

(34)
2 - 0
U21 АШТ - Эрэгтэй

ТЭНҮҮН-ОГОО U21 – ЭР - ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 - ЭР

(33)
2 - 0
U21 АШТ - Эрэгтэй

ӨМНӨГОВЬ U21 – ЭР - БАЯНХОНГОР U21 - ЭР

(32)
2 - 1
U21 АШТ - Эрэгтэй

МИНЖИТ БУЛГАН U21 – ЭР - ЭРЧИМ U21 - ЭР

(31)
0 - 2
U21 АШТ - Эрэгтэй

МУБИС НОЁН U21 – ЭР - БАЯНХОНГОР U21 - ЭР

(30)
2 - 0
U21 АШТ - Эрэгтэй

ХЭНТИЙ U21 – ЭР - ӨМНӨГОВЬ U21 - ЭР

(29)
1 - 2
U21 АШТ - Эрэгтэй

ТЭНҮҮН-ОГОО U21 – ЭР - ЭРЧИМ U21 - ЭР

(28)
0 - 2
U21 АШТ - Эрэгтэй

ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 – ЭР - МИНЖИТ БУЛГАН U21 - ЭР

(25)
0 - 2
U21 АШТ - Эмэгтэй

ДХИС U21 – ЭМ - ХИЛЧИН U21 - ЭМ

(24)
2 - 0
U21 АШТ - Эрэгтэй

ӨМНӨГОВЬ U21 – ЭР - ЭТҮГЭН U21 - ЭР

(23)
0 - 2
U21 АШТ - Эрэгтэй

СИМА U21 – ЭР - ЭРЧИМ U21 - ЭР

(22)
2 - 1
U21 АШТ - Эрэгтэй

МУБИС НОЁН U21 – ЭР - ИХ ЗАСАГ U21 - ЭР

(21)
2 - 0
U21 АШТ - Эрэгтэй

ТЭНҮҮН-ОГОО U21 – ЭР - RKH U21 - ЭР

(20)
2 - 0
U21 АШТ - Эрэгтэй

ХЭНТИЙ U21 – ЭР - ЗОХИОМЖ U21 - ЭР

(19)
2 - 1
U21 АШТ - Эрэгтэй

ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 – ЭР - ШИНЖИДАЙ U21 - ЭР

(18)
0 - 2
U21 АШТ - Эмэгтэй

ГОЛДЕН БОЛЛ U21 – ЭМ - ХАШХАН U21 - ЭМ

(17)
0 - 2
U21 АШТ - Эмэгтэй

141-Р СУРГУУЛЬ U21 – ЭМ - ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 - ЭМ

(16)
2 - 0
U21 АШТ - Эмэгтэй

ЭТҮГЭН U21 – ЭМ - ДХИС U21 - ЭМ

(15)
2 - 1
U21 АШТ - Эрэгтэй

МИНЖИТ БУЛГАН U21 – ЭР - ӨМНӨГОВЬ U21 - ЭР

(14)
2 - 1
U21 АШТ - Эрэгтэй

БАЯНХОНГОР U21 – ЭР - СИМА U21 - ЭР

(13)
0 - 2
U21 АШТ - Эрэгтэй

RKH U21 – ЭР - ИХ ЗАСАГ U21 - ЭР

(12)
2 - 1
U21 АШТ - Эрэгтэй

ТЭНҮҮН-ОГОО U21 – ЭР - МУБИС НОЁН U21 - ЭР

(11)
2 - 1
U21 АШТ - Эрэгтэй

ШИНЖИДАЙ U21 – ЭР - ЗОХИОМЖ U21 - ЭР

(10)
0 - 2
U21 АШТ - Эрэгтэй

ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 – ЭР - ХЭНТИЙ U21 - ЭР

(9)
2 - 0
U21 АШТ - Эмэгтэй

ГОЛДЕН БОЛЛ U21 – ЭМ - ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 - ЭМ

(8)
0 - 2
U21 АШТ - Эмэгтэй

141-Р СУРГУУЛЬ U21 – ЭМ - ХАШХАН U21 - ЭМ

(7)
0 - 2
U21 АШТ - Эмэгтэй

ЭТҮГЭН U21 – ЭМ - ХИЛЧИН U21 - ЭМ

(6)
2 - 0
U21 АШТ - Эрэгтэй

МИНЖИТ БУЛГАН U21 – ЭР - ЭТҮГЭН U21 - ЭР

(5)
2 - 0
U21 АШТ - Эрэгтэй

БАЯНХОНГОР U21 – ЭР - ЭРЧИМ U21 - ЭР

(4)
0 - 2
U21 АШТ - Эрэгтэй

RKH U21 – ЭР - МУБИС НОЁН U21 - ЭР

(3)
2 - 1
U21 АШТ - Эрэгтэй

ТЭНҮҮН-ОГОО U21 – ЭР - ИХ ЗАСАГ U21 - ЭР

(2)
0 - 2
U21 АШТ - Эрэгтэй

ШИНЖИДАЙ U21 – ЭР - ХЭНТИЙ U21 - ЭР

(1)
2 - 1
U21 АШТ - Эрэгтэй

ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 – ЭР - ЗОХИОМЖ U21 - ЭР