Day: January 21, 2023

ТЭНҮҮН-ОГОО U21 – ЭР – МУБИС НОЁН U21 – ЭР

ШИНЖИДАЙ U21 – ЭР – ЗОХИОМЖ U21 – ЭР

ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 – ЭР – ХЭНТИЙ U21 – ЭР

ГОЛДЕН БОЛЛ U21 – ЭМ – ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 – ЭМ

141-Р СУРГУУЛЬ U21 – ЭМ – ХАШХАН U21 – ЭМ

ЭТҮГЭН U21 – ЭМ – ХИЛЧИН U21 – ЭМ

Тус тоглолтын статистик бүртгэлд доголдол гарсан тул хэсэг хугацааны дараа засвар орохыг анхаарна уу!

МИНЖИТ БУЛГАН U21 – ЭР – ЭТҮГЭН U21 – ЭР

МУБИС НОЁН багийн мэдүүлэгт гэнэтийн өөрчлөлт орсоны улмаас статистик бүртгэлд зөрүү үүссэн. Бүртгэлийн зөрүүг хянан засварлаж, оруулах болно.

БАЯНХОНГОР U21 – ЭР – ЭРЧИМ U21 – ЭР

RKH U21 – ЭР – МУБИС НОЁН U21 – ЭР

ТЭНҮҮН-ОГОО U21 – ЭР – ИХ ЗАСАГ U21 – ЭР