Day: January 22, 2023

ДХИС U21 – ЭМ – ХИЛЧИН U21 – ЭМ

ӨМНӨГОВЬ U21 – ЭР – ЭТҮГЭН U21 – ЭР

СИМА U21 – ЭР – ЭРЧИМ U21 – ЭР

МУБИС НОЁН U21 – ЭР – ИХ ЗАСАГ U21 – ЭР

ТЭНҮҮН-ОГОО U21 – ЭР – RKH U21 – ЭР

ХЭНТИЙ U21 – ЭР – ЗОХИОМЖ U21 – ЭР

ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 – ЭР – ШИНЖИДАЙ U21 – ЭР

ГОЛДЕН БОЛЛ U21 – ЭМ – ХАШХАН U21 – ЭМ

141-Р СУРГУУЛЬ U21 – ЭМ – ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 – ЭМ

ЭТҮГЭН U21 – ЭМ – ДХИС U21 – ЭМ