Day: January 23, 2023

ХЭНТИЙ U21 – ЭР – БАЯНХОНГОР U21 – ЭР

ӨМНӨГОВЬ U21 – ЭР – МУБИС НОЁН U21 – ЭР

ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 – ЭР – ЭРЧИМ U21 – ЭР

МИНЖИТ БУЛГАН U21 – ЭР – ТЭНҮҮН-ОГОО U21 – ЭР

ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 – ЭМ – ХАШХАН U21 – ЭМ

141-Р СУРГУУЛЬ U21 – ЭМ – ГОЛДЕН БОЛЛ U21 – ЭМ

МУБИС НОЁН U21 – ЭР – ХЭНТИЙ U21 – ЭР

ТЭНҮҮН-ОГОО U21 – ЭР – ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 – ЭР

ӨМНӨГОВЬ U21 – ЭР – БАЯНХОНГОР U21 – ЭР

МИНЖИТ БУЛГАН U21 – ЭР – ЭРЧИМ U21 – ЭР