Day: January 24, 2023

ЭРЭГТЭЙ АВАРГА

Тус тоглолтын статистикийг видеогоор нягтлах ба Эрчим багийн зарим статистикт өөрчлөлт орно.

Энэхүү үр дүн нь тэмцээний нэгдсэн статистик, шилдэгүүдийн амжилтад нөлөөлөхгүй болно.

ЭРЭГТЭЙ ХҮРЭЛ

ЭМЭГТЭЙ АВАРГА

ЭМЭГТЭЙ ХҮРЭЛ

ЭРЭГТЭЙ ХАГАС ШИГШЭЭ – 2

ЭРЭГТЭЙ ХАГАС ШИГШЭЭ – 1

ЭМЭГТЭЙ ХАГАС ШИГШЭЭ – 2

ЭМЭГТЭЙ ХАГАС ШИГШЭЭ – 1