Day: November 6, 2023

МӨНХ ГОВИЙН ХҮРД – GOATS

115 GOLDEN BALL – ХОВД МХЗ

СҮХБААТАР ШИНЭ ҮЕ – ДОРНОД ХУРДАТГАЛ

УЛААНБААТАР – АЛТАЙ ХАЛИУН

ХЭНТИЙ БАЯН-ОВОО – СПЛАШ

БАЯНХОНГОР БТСГ – БАГАНУУР ГҮН ГАЛУУТАЙ

СЭЛЭНГЭ ХЭРХ – ОРЧЛОН ФАЛКОНС

141-Р СУР – БЭСТ КЛУБ

НОЁН – СЭЛЭНГЭ СПОРТ СУР

УЛААНБААТАР – ЗАЛУУ МОНГОЛ 50