Day: November 11, 2023

ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ – УЛААНБААТАР ФИНИКС

ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ – ЭНАГУРЭ

F1 – 141-Р СУР – U17 ЭМ

ХИЛЧИН – U17 ЭМ – F2

ХИЛЧИН – ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС

ӨМНӨГОВЬ 7-Р СУР – U17 ЭР – СЭЛЭНГЭ ХЭРХ – U17 ЭР

СЭЛЭНГЭ СПОРТ СУР – U17 ЭР – СКАЙ БОЛЛ – U17 ЭР

БАЯНГОЛ ӨРГӨӨ – U17 ЭМ – ЗАЛУУ МОНГОЛ 50 – U17 ЭМ

Z2 – НОЁН – U17 ЭР

ХОББИ ЭЙС – ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ