ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ – УУРХАЙЧИН

Мэдээлэл

Огноо Цаг Лиг Улирал Тоглолт
2022-11-04 13:00 ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ 2023 53

Талбай

Спортын төв ордон
Ulaanbaatar, 14191, Mongolia

Үр дүн

Баг123ОнооСэт
ӨВӨРХАНГАЙ252525753
УУРХАЙЧИН171613460

ӨВӨРХАНГАЙ

Байрлал 1 2 3 4 5 Ээлж Дов Дов.О Дав.О Хаалт Дамж Алдаа Оноо
 2525250000000000

УУРХАЙЧИН

Байрлал 1 2 3 4 5 Ээлж Дов Дов.О Дав.О Хаалт Дамж Алдаа Оноо
 1716130000000000
1
25
17
2
25
16
3
25
13
4
0
0
5
0
0
Ээлж
0
0
Дов
0
0
Дов.О
0
0
Дав.О
0
0
Хаалт
0
0
Дамж
0
0
Алдаа
0
0
Оноо
0
0

Өмнөх тоглолт