ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС – БАЯНХОНГОР

Мэдээлэл

Огноо Тэмцээн Улирал Тоглолт
2022-10-30 ДЭЭД ЛИГ 2023 34

Талбай

Спортын төв ордон
Ulaanbaatar, 14191, Mongolia

Үр дүн

Баг123ОнооСэт
ХИЛЧИН281518610
БАЯНХОНГОР302525803

ХИЛЧИН

Байрлал 1 2 3 4 5 Ээлж Дов Дов.О Дав.О Хаалт Дамж Алдаа Оноо
 2815180000000000

БАЯНХОНГОР

Байрлал 1 2 3 4 5 Ээлж Дов Дов.О Дав.О Хаалт Дамж Алдаа Оноо
 3025250000000000
1
28
30
2
15
25
3
18
25
4
0
0
5
0
0
Ээлж
0
0
Дов
0
0
Дов.О
0
0
Дав.О
0
0
Хаалт
0
0
Дамж
0
0
Алдаа
0
0
Оноо
0
0

Өмнөх тоглолт

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ХИЛЧИН АЛТАЙН БАРС - БАЯНХОНГОР