ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС – ЭРЧИМ БВТ

Мэдээлэл

Огноо Тэмцээн Улирал Тоглолт
2022-11-05 ДЭЭД ЛИГ 2023 46

Талбай

Спортын төв ордон
Ulaanbaatar, 14191, Mongolia

Үр дүн

Баг123ОнооСэт
ӨМНӨГОВЬ252525753
ЭРЧИМ232223680

ӨМНӨГОВЬ

Байрлал 1 2 3 4 5 Ээлж Дов Дов.О Дав.О Хаалт Дамж Алдаа Оноо
 2525250000000000

ЭРЧИМ

Байрлал 1 2 3 4 5 Ээлж Дов Дов.О Дав.О Хаалт Дамж Алдаа Оноо
 2322230000000000
1
25
23
2
25
22
3
25
23
4
0
0
5
0
0
Ээлж
0
0
Дов
0
0
Дов.О
0
0
Дав.О
0
0
Хаалт
0
0
Дамж
0
0
Алдаа
0
0
Оноо
0
0

Өмнөх тоглолт

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС - ЭРЧИМ БВТ