ӨМНӨГОВЬ ШАНХ ТРАНС – БАЯНХОНГОР

Мэдээлэл

Огноо Цаг Лиг Улирал Тоглолт
2022-11-09 15:00 ДЭЭД ЛИГ 2023 54

Талбай

Спортын төв ордон
Ulaanbaatar, 14191, Mongolia

Үр дүн

Баг1234ОнооСэт
ӨМНӨГОВЬ232530221001
БАЯНХОНГОР25143225963

ӨМНӨГОВЬ

Байрлал 1 2 3 4 5 Ээлж Дов Дов.О Дав.О Хаалт Дамж Алдаа Оноо
 23253022000000000

БАЯНХОНГОР

Байрлал 1 2 3 4 5 Ээлж Дов Дов.О Дав.О Хаалт Дамж Алдаа Оноо
 25143225000000000
1
23
25
2
25
14
3
30
32
4
22
25
5
0
0
Ээлж
0
0
Дов
0
0
Дов.О
0
0
Дав.О
0
0
Хаалт
0
0
Дамж
0
0
Алдаа
0
0
Оноо
0
0