ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ – ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС

Мэдээлэл

Огноо Тэмцээн Улирал Тоглолт
2023-11-29 ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ 2024 80

Талбай

Спортын төв ордон
Ulaanbaatar, 14191, Mongolia

ЭРЧИМ

Байрлал 1 2 3 4 5 Ээлж Дов Дов.О Дав.О Хаалт Дамж Алдаа Оноо
 0000000000000

ИЖИЛ АЛТАЙ

Байрлал 1 2 3 4 5 Ээлж Дов Дов.О Дав.О Хаалт Дамж Алдаа Оноо
 0000000000000

Өмнөх тоглолт

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС