ХИЛЧИН – ЭНАГУРЭ

Мэдээлэл

Огноо Тэмцээн Улирал Тоглолт
2023-11-30 ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ 2024 84

Талбай

Спортын төв ордон
Ulaanbaatar, 14191, Mongolia

ХИЛЧИН

Байрлал 1 2 3 4 5 Ээлж Дов Дов.О Дав.О Хаалт Дамж Алдаа Оноо
 0000000000000

ЭНАГУРЭ

Байрлал 1 2 3 4 5 Ээлж Дов Дов.О Дав.О Хаалт Дамж Алдаа Оноо
 0000000000000

Өмнөх тоглолт

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ЭНАГУРЭ - ХИЛЧИН

2 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Дорноговь - Спортын ордон

ХИЛЧИН - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХИЛЧИН - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХИЛЧИН - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД