Level: ЕРӨНХИЙ ИВЭЭН ТЭТГЭГЧ

АльфаМед / AlphaMed

“Б” Лигийн тэмцээний ерөнхий ивээн тэтгэгч эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлуур ханган нийлүүлэгч Альфамед.