Байрлал: Холбогч

Мөнхбаяр УРАНБАЯР

  • 2022 – Идэрчүүдийн УАШТ Алтан медаль
  • 2022 – Идэрчүүдийн УАШТ, Үнэ цэнтэй тоглогч (MVP)