Ажил: Дасгалжуулагч

Coach

Р. Хангай

Олон улсын хэмжээний мастер (ОУХМ) цолтой.