ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС

Тэмцээн
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Улирал
2024

Хуваарь

15:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ

17:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
AIC Мөсөн өргөө

УЛААНБААТАР ФИНИКС - ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС

17:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХИЛЧИН - ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС

15:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС - ЭНАГУРЭ

15:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХОББИ ЭЙС - ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС

15:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМ

15:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС

Үр дүн

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХИЛЧИН - ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС

2 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС - УЛААНБААТАР ФИНИКС

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ЭНАГУРЭ - ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМ

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХОББИ ЭЙС - ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС