ХЭНТИЙ U21 – ЭР

Тэмцээн
U21 АШТ - Эрэгтэй
Улирал
2023

U21 - Эрэгтэй 2023

Үр дүн

2 - 1
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

ЭРЭГТЭЙ ХҮРЭЛ

0 - 2
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

ЭРЭГТЭЙ ХАГАС ШИГШЭЭ - 1

2 - 0
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

ХЭНТИЙ U21 – ЭР - БАЯНХОНГОР U21 - ЭР

0 - 2
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

МУБИС НОЁН U21 – ЭР - ХЭНТИЙ U21 - ЭР

2 - 0
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

ХЭНТИЙ U21 – ЭР - ӨМНӨГОВЬ U21 - ЭР

2 - 0
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

ХЭНТИЙ U21 – ЭР - ЗОХИОМЖ U21 - ЭР

0 - 2
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

ЗАЛУУ МОНГОЛ U21 – ЭР - ХЭНТИЙ U21 - ЭР

0 - 2
U21 АШТ - Эрэгтэй
МЖ Спорт төв

ШИНЖИДАЙ U21 – ЭР - ХЭНТИЙ U21 - ЭР