ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ

Тэмцээн
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Улирал
2023, 2024

ДЭЭД ЛИГ – 2024 ЭМЭГТЭЙ

БайрБагТХ+Х-C+С-Сэт +/-О+О-О +/-Оноо
17702145.2505934701.26220.0
27611863.0005744961.15717.0
374315121.2506035891.02412.0
474315131.1546236111.02012.0
572510170.5885115510.9278.0
67259180.5005285670.9316.0
772510170.5885496030.9105.0
87169200.4505656590.8574.0

ДЭЭД ЛИГ - 2023 ЭМЭГТЭЙ - НЭГДСЭН ХҮСНЭГТ

БайрБагТ1T2T3БайрO1O2O3Оноо
11--120--20.0
22--217--17.0
33--312--12.0
44--412--12.0
55--58--8.0
66--66--6.0
77--75--5.0
88--84--4.0

Хуваарь

14:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
AIC Мөсөн өргөө

ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ

15:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ЭНАГУРЭ - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМ

15:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ХОББИ ЭЙС

15:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

УЛААНБААТАР ФИНИКС - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМ

17:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ХИЛЧИН

15:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМ

17:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ

Үр дүн

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ТЭНҮҮН ОГОО - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХОББИ ЭЙС - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМ

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХИЛЧИН - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМ

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - УЛААНБААТАР ФИНИКС

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМ

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ТЭНҮҮН ОГОО - ЭНАГУРЭ

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ЭНАГУРЭ (3) - (2) ТЭНҮҮН ОГОО

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ТЭНҮҮН ОГОО (2) - (2) ЭНАГУРЭ

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ЭНАГУРЭ (1) – (2) ТЭНҮҮН ОГОО

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ТЭНҮҮН ОГОО (1) - (1) ЭНАГУРЭ

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ЭНАГУРЭ (0) - (1) ТЭНҮҮН ОГОО

2 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХАГАС ШИГШЭЭ

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ТЭНҮҮН ОГОО (0) - (2) УЛААНБААТАР

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

УЛААНБААТАР (1) - (0) ТЭНҮҮН ОГОО

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ХИЛЧИН

2 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМ

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Дорноговь - Спортын ордон

УЛААНБААТАР - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМ

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Дорноговь - Спортын ордон

ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМ

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ХОББИ ЭЙС

2 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ТЭНҮҮН ОГОО

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ТЭНҮҮН ОГОО - ХИЛЧИН

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

УУРХАЙЧИН - ТЭНҮҮН ОГОО

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ТЭНҮҮН ОГОО - ХОББИ ЭЙС

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

УЛААНБААТАР - ТЭНҮҮН ОГОО

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ТЭНҮҮН ОГОО - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ТЭНҮҮН ОГОО

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ТЭНҮҮН ОГОО - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ТЭНҮҮН ОГОО

2 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ТЭНҮҮН ОГОО - ХИЛЧИН

2 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

УУРХАЙЧИН - ТЭНҮҮН ОГОО

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ТЭНҮҮН ОГОО - ХОББИ ЭЙС

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

УЛААНБААТАР - ТЭНҮҮН ОГОО

2 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ТЭНҮҮН ОГОО - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХӨВСГӨЛ ШИНЭ ҮЕ - ТЭНҮҮН ОГОО

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ТЭНҮҮН ОГОО - ЭНАГУРЭ ТЕРРАМЕД