ЭМЭГТЭЙ – Үндэсний дээд лиг

Хуваарь

15:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ

17:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

УЛААНБААТАР ФИНИКС - ХИЛЧИН

12:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
AIC Мөсөн өргөө

ЭНАГУРЭ - ХОББИ ЭЙС

14:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
AIC Мөсөн өргөө

ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ

15:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
AIC Мөсөн өргөө

ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ХИЛЧИН

17:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
AIC Мөсөн өргөө

УЛААНБААТАР ФИНИКС - ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС

15:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ЭНАГУРЭ - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМ

17:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХОББИ ЭЙС - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ

15:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - УЛААНБААТАР ФИНИКС

17:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХИЛЧИН - ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС

15:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ХОББИ ЭЙС

17:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ЭНАГУРЭ - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ

15:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС - ЭНАГУРЭ

17:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ХОББИ ЭЙС

15:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

УЛААНБААТАР ФИНИКС - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМ

17:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ХИЛЧИН

15:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХОББИ ЭЙС - ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС

17:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ЭНАГУРЭ - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ

15:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

УЛААНБААТАР ФИНИКС - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ

17:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ХИЛЧИН

15:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМ

17:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ

15:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

УЛААНБААТАР ФИНИКС - ЭНАГУРЭ

17:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХИЛЧИН - ХОББИ ЭЙС

15:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС

17:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ

13:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

УЛААНБААТАР ФИНИКС - ХОББИ ЭЙС

15:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХИЛЧИН - ЭНАГУРЭ

Хуваарь

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

УЛААНБААТАР ФИНИКС - ХИЛЧИН

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ЭНАГУРЭ - ХОББИ ЭЙС

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ТЭНҮҮН ОГОО - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - УЛААНБААТАР ФИНИКС

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ЭНАГУРЭ

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХИЛЧИН - ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХОББИ ЭЙС - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМ

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХОББИ ЭЙС - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ

2 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС - УЛААНБААТАР ФИНИКС

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ЭНАГУРЭ - ХИЛЧИН

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

УЛААНБААТАР ФИНИКС - ЭНАГУРЭ

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ХОББИ ЭЙС

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХИЛЧИН - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМ

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ЭНАГУРЭ - ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - УЛААНБААТАР ФИНИКС

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХОББИ ЭЙС - ХИЛЧИН

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

УЛААНБААТАР ФИНИКС - ХОББИ ЭЙС

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ЭНАГУРЭ

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХИЛЧИН - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМ

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ТЭНҮҮН ОГОО - ЭНАГУРЭ

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХОББИ ЭЙС - ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - УЛААНБААТАР ФИНИКС

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
Спортын төв ордон

ХИЛЧИН - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ

ДЭЭД ЛИГ - 2023 ЭМЭГТЭЙ - НЭГДСЭН ХҮСНЭГТ

БайрБагТ1T2T3БайрO1O2O3Оноо
11--120--20.0
22--217--17.0
33--312--12.0
44--412--12.0
55--58--8.0
66--66--6.0
77--75--5.0
88--84--4.0

МАТРИЦ

Эзэн \ Зочин
ТЭНҮҮН ОГОО   3-2 3-0 0-3 3-0
ФИНИКС   1-3 3-0 3-1
ӨВӨРХАНГАЙ 1-3   3-2 0-3
ХИЛЧИН 1-3 3-1   3-0 1-3
ХОББИ ЭЙС 0-3 3-1   3-1 0-3
ИЖИЛ АЛТАЙ 0-3 2-3 3-2  
ЭРЧИМ 3-0 3-2 3-0   3-1
ЭНАГУРЭ 1-3 3-2 1-3  

ТОЙРГУУДЫН ҮР ДҮН

ЭМЭГТЭЙ 3-Р ТОЙРОГ

БайрБагТХ+Х-C+С-Сэт +/-О+О-О +/-Оноо
1000000.000000.0000.0
2000000.000000.0000.0
3000000.000000.0000.0
4000000.000000.0000.0
5000000.000000.0000.0
6000000.000000.0000.0
7000000.000000.0000.0
8000000.000000.0000.0

ЭМЭГТЭЙ 2-Р ТОЙРОГ

БайрБагТХ+Х-C+С-Сэт +/-О+О-О +/-Оноо
1000000.000000.0000.0
2000000.000000.0000.0
3000000.000000.0000.0
4000000.000000.0000.0
5000000.000000.0000.0
6000000.000000.0000.0
7000000.000000.0000.0
8000000.000000.0000.0

ЭМЭГТЭЙ 1-Р ТОЙРОГ

БайрБагТХ+Х-C+С-Сэт +/-О+О-О +/-Оноо
17702145.2505934701.26220.0
27611863.0005744961.15717.0
374315121.2506035891.02412.0
474315131.1546236111.02012.0
572510170.5885115510.9278.0
67259180.5005285670.9316.0
772510170.5885496030.9105.0
87169200.4505656590.8574.0

ҮР ДҮН

Хуваарь

ОгнооТоглолтҮр дүнТэмцээнУлиралТалбай
УЛААНБААТАР ФИНИКС - ХИЛЧИНДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2024
ЭНАГУРЭ - ХОББИ ЭЙСДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2024
ТЭНҮҮН ОГОО - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2024
ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2024
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - УЛААНБААТАР ФИНИКСДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2024
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ЭНАГУРЭДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2024
ХИЛЧИН - ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРСДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2024
ХОББИ ЭЙС - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2024
ХОББИ ЭЙС - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2024
ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2024
ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС - УЛААНБААТАР ФИНИКСДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2024
ЭНАГУРЭ - ХИЛЧИНДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2024
УЛААНБААТАР ФИНИКС - ЭНАГУРЭДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2024
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - ХОББИ ЭЙСДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2024
ХИЛЧИН - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2024
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРСДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2024
ЭНАГУРЭ - ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРСДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2024
ТЭНҮҮН ОГОО – ЭМ - УЛААНБААТАР ФИНИКСДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2024
ХОББИ ЭЙС - ХИЛЧИНДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2024
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2024
УЛААНБААТАР ФИНИКС - ХОББИ ЭЙСДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2024
ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ - ЭНАГУРЭДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2024
ХИЛЧИН - ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2024
ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРС - ТЭНҮҮН ОГОО - ЭМДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2024
ТЭНҮҮН ОГОО - ЭНАГУРЭДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2024
ХОББИ ЭЙС - ХОВД ИЖИЛ АЛТАЙН БАРСДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2024
ХАШХАН ӨВӨРХАНГАЙ - УЛААНБААТАР ФИНИКСДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2024
ХИЛЧИН - ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ2024